آیا بخاری از خودش روایت نقل میکند ؟

در مورد کتاب صحیح بخاری که خود محمد بن اسماعیل بخاری از خودش حدیث نقل می کند و نام خود را در بین راویان حدیث آورده که این جزء عجایب روزگار است.!!!!

جلد اول صحیح بخاری /  ص 23 طبع : اللمکتبة الکبری الامیریه سنه 1311 هـ.ق

/ 0 نظر / 16 بازدید