بررسی ونقد وهابیت review on wahhabism

الاستعراض على الوهابیة

قسمت کننده بهشت و دوزخ کیست ؟

ابن ابى الحدید در شرحش 200/1 و حافظ ابن عساکر در تاریخش از طریق حافظ ابى بکر خطیب بغدادى، آن را روایت کرده اند.

و درباره این حدیث چنانچه " محمد بن منصور طوسى " گوید: از امام احمد به این شرح سوال شد: ما نزد احمد بن حنبل بودیم. مردى به او گفت: یا ابا عبد الله درباره این حدیث که روایت شده: على گوید، من قسمت کننده آتش ام، چه مى گوئى؟ احمد گفت: مگر چه چیز این حدیث را منکرید؟ آیا نه اینست که براى ما روایت کرده اند که پیغمبر " ص " به على فرمود: لا یحبک الا مومن و لا یبغضک الا منافق؟ گفتیم: بلى، گفت: پس مومن در کجا خواهد بود؟ گفتیم: در بهشت، گفت: و منافق در کجا؟ گفتیم: در آتش گفت: پس على قسمت کننده آتش است.

 

و چنین در طبقات اصحاب احمد آمده است. و حافظ کنجى در کفایه/22 از او نقل کرده است.


این تعبیر را امیر المومنین " ع " از بیان رسول خدا " ص " گرفته در آنجا که عنتره از او " ص " روایت کرده که فرمود: انت قسیم الجنه و النار یوم القیامه تقول للنار هذا لى و هذا لک، و به همین لفظ ابن حجر درصواعق 75 روایت کرده است. و اشتهار این حدیث نبوى را بین اصحاب از احتجاج امیر المومنین " ع " روز شورى مى توان یافت که گفت: انشدکم الله هل فیکم احد قال له رسول الله "ص " " یا على انت قسیم الجنه یوم القیامه " غیرى؟ قالوا: اللهم لا.

بزرگان معتقدند این جمله حدیث احتجاج قطعا صحیح است. و دار قطنى بنا بر آنچه در اصابه/75 آمده آن را روایت کرده است و ابن ابى الحدید معتقد است. هر دو حدیث نبوى و احتجاج علوى به نقل مستفیض " فراوان " نقل شده است. وى در شرحش بر نهج البلاغه 448/20 گوید:

" در حق او " یعنى على بن ابیطالب " خبر مشهور و مستفیض آمده است که او: قسمت کننده بهشت و دوزخ است "

  
نویسنده : معین الحـق ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٦