بررسی ونقد وهابیت review on wahhabism

الاستعراض على الوهابیة

آیا معاویه قاتل عبدالرحمن بن خالد بن ولید است؟

علت به هلاکت رسیدن عبدالرحمان بن خالد

علت این امر آنچنان که عمر به نقل از علی از مسلمه بن محارب برایم گفت : عبدالرحمان بن خالد به سبب کارهای پدرش خالد بن ولید و جنگها و دلاوری هایی که او در سرزمین روم کرده بود ، در شام اعتباری کسب کرده بود و مردم آنجا به وی تمایل پیدا کرده بودند به قدری که معاویه از این امر بیمناک شد و از او بر خود ترسید زیرا که مردم به متمایل بودند .

پس معاویه به ابن اثال دستور داد که برای کشتن عبدالرحمن ، حیله ای بکند و متعهد شد که اگر چنین کند ، تا زمانی که ابن اثال زنده است از او خراج نگیرد و خراجگیری حمص را نیز به او بسپارد.

وقتی عبدالرحمن بن خالد از سرزمین روم به حمص برگشت ، ابن اثال بوسیله یکی از غلامانش به او شربتی زهر آگین داد که بنوشد . عبدالرحمان نیز از آن نوشید و (به سبب آن ) درحمص بمرد . معاویه نیز تعهدی که به ابن اثال داشت را انجام داده و او را خراجگیر حمص کرد و خراج خودش را نیز بر او ببخشید.


ذکر الخبر عن سبب هلاکه

وکان السبب فی ذلک ما حدثنی عمر قال حدثنا على عن مسلمة بن محارب أن عبد الرحمن بن خالد بن الولید کان قد عظم شأنه بالشام ومال إلیه أهلها لما کان عندهم من آثار أبیه خالد بن الولید ولغنائه عن المسلمین فی أرض الروم وبأسه حتى خافه معاویة وخشی على نفسه منه لمیل الناس إلیه فأمر ابن أثال أن یحتال فی قتله وضمن له إن هو فعل ذلک أن یضع عنه خراجه ما عاش وأن یولیه جبایة خراج حمص . فلما قدم عبد الرحمن بن خالد حمص منصرفا من بلاد الروم دس إلیه ابن أثال شربة مسمومة مع بعض ممالیکه فشربها فمات بحمص فوفى له معاویة بما ضمن له وولاه خراج حمص ووضع عنه خراجه .

(تاریخ الطبری ، ج 3 ص 202 ، اسم المؤلف:  لأبی جعفر محمد بن جریر الطبری الوفاة: 310 ، دار النشر : دار الکتب العلمیة - بیروت/الکامل فی التاریخ ، ج 3 ص 309 ، اسم المؤلف:  أبو الحسن علی بن أبی الکرم محمد بن محمد بن عبد الکریم الشیبانی الوفاة: 630هـ ، دار النشر : دار الکتب العلمیة - بیروت - 1415هـ ، الطبعة : ط2 ، تحقیق : عبد الله القاضی)

  
نویسنده : معین الحـق ; ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢۳