بررسی ونقد وهابیت review on wahhabism

الاستعراض على الوهابیة

غدیر راست بود یا دروغ ؟

اگر حدیث غدیر راست باشد ایراداتی بر اهل سنت و وهابیت وارد است و اگر دروغ باشد باز هم ایراداتی دیگر بر آنها وارد است.


 آیا عقل سلیم و به دور از تعصب می پذیرد که پیامبر گرامی اسلام که اشرف و افضل از انبیاءگذشته و تمام انسانها بودند تمام همراهانشان را و مردم بیچاره را در آن شرایط خیلی سخت ساعات بسیار زیادی نگه دارند که فقط بگویند که هر کسی مرا دوست دارد علی را هم دوست بدارد ،این کار از افراد عاقل غیر ایشان بعید است چه رسد به حضرت خیر البشر که خدا درباره اش فرمود«و انّک لعلی خلق العظیم»وفرموده  "و ماینطق عن الهوی ان هو الاّ وحی یوحی"آیا رسول خدا دانسته تکلیف مردم را روشن نفرمود یا العیاذبالله نمیدانست و وصی خود را معین نفرمود ؟ از این دو حالت خارج نیست!

آیا خلیفه یا امام ، به نصّ و نصب رسول خد اصلی الله علیه و آله و سلم به خلافت و امامت می رسد یا به اختیار و انتخاب امت ؟ اگر به نص و نصب رسول است ، چرا در سقیفه انتخاب کردید ؟ و اگر به انتخاب امت است ، چرا خلیفه اول، خلیفه ی دوم را به وصیت و نص و نصب خود معین کرد و شما پذیرفتید ؟آیا وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پذیرفته نیست و از خلیفه پذیرفته است ؟

آیا داستان عظیم غدیر خم ، راست است؟ و آیا دروغ ؟ اگر دروغ است چرا از طرق حدیث و رجال شما اهل سنت به یکصدوده نفر از اصحاب رسول صلی الله علیه و آله و سلم می رسد ؟ و اگر راست است چرا محتوای غدیر خم نادیده گرفته شد ؟


  
نویسنده : معین الحـق ; ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۸